Οργανωτής

Στρατηγικός Συνεργάτης

Χρυσός Χορηγός

Υπό την Αιγίδα

Υπό την Αιγίδα

Διαγωνισμοί

Συμμετοχή στο CYPRUS ROBOTEX CHALLENGE εξυπακούει σεβασμό και αποδοχή των όρων συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους και τους Προπονητές των ομάδων.

Η εγγραφή και συμμετοχή στη διοργάνωση είναι δωρεάν. Οι εγγραφές για το διαγωνισμό θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 25η Μαίου 2017 στις 23.59 και δεν θα δοθεί παράταση. 

Κανονισμοί για τις Προκλήσεις

Οι κανονισμοί της διοργάνωσης ίναι διαθέσιμοι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Εφαρμόζονται από την Επιστημονική Επιτροπή και τους Κριτές κατά τη διεξαγωγή των προκλήσεων.

Στη διοργάνωση θα διεξαχθεί αριθμός διαγωνισμών (προκλήσεων) που έχουν επιλεγεί από τον μεγάλο κατάλογο των προκλήσεων που προσφέρονται στο διεθνή διαγωνισμό ROBOTEX Εσθονίας. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στους διαγωνισμούς θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τους κανονισμούς για την πρόκληση στην οποία επιθυμούν να λάβουν μέρος  ώστε να τους εφαρμόσουν. Οι κανονισμοί περιγράφουν τους δικαιούχους για συμμετοχή, τα ρομπότ, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Κατεβάστε (download) τους κανονισμούς του διαγωνισμού που σας ενδιαφέρουν και μελετήστε τους ώστε να προετοιμάσετε ανάλογα την ομάδα σας.

Κανονισμοί Προκλήσεων στα Ελληνικά

Κανονισμοί  Προκλήσεων στα Αγγλικά

Κανονισμοί για τα Ρομπότ

Κάθε ομάδα μπορεί να αξιοποιήσει όσα και όποια υλικά (κινητήρες, αισθητήρες κλπ) επιθυμεί και το αντίστοιχο λογισμικό που είναι διαθέσιμα για την πλατφόρμα του ρομπότ με την οποία θα διαγωνισθεί και σύμφωνα με τον αντίστοιχο κανονισμό της πρόκλησης που περιγράφεται στο αντίστοιχο έγγραφο πιο πάνω. 

Για όλες τις κατηγορίες:

 • Κάθε ομάδα θα πρέπει να φέρει το ρομπότ της συναρμολογημένο το οποίο θα πρέπει να είναι προγραμματισμένο να επιλύσει οποιαδήποτε πρόκληση τεθεί στην αντίστοιχη κατηγορία στην οποία συμμετέχει.
 • Τα ρομπότ θα υποβληθούν σε τεχνικό έλεγχο πριν την έναρξη του διαγωνισμού,
 • Ακριβής χρόνος έναρξης και η διάρκεια της διαδικασίας τεχνικού ελέγχου θα ανακοινωθεί πριν την ημέρα του διαγωνισμού.

Συμμετοχή στις Προκλήσεις

Μιά ομάδα μπορεί να λάβει μέρος σε περισσότερες από μία προκλήσεις δεδομένου ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό.

 • Η διάθεση των ρομπότ γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ομάδων και των οργανισμών που εκπροσωπούν.

 • Σημειώνεται ότι οι διοργανωτές δεν θα κάνουν οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσες στο πρόγραμμα της διοργάνωσης για ομάδες που διαθέτουν ένα μόνο ρομπότ και επιθυμούν να λάβουν μέρος σε περισσότερες από μία προκλήσεις.

 • Στο κάθε ρομπότ θα δοθεί μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός.

 • Η κάθε ομάδα θα πρέπει να διαθέτει το δικό της ρομπότ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε πρόκληση, δεδομένου ότι αυτό είναι εφικτό.

 • Το κάθε ρομπότ μπορεί να συμμετέχει μόνο μία φορά σε κάθε πρόκληση. Δηλαδή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο ρομπότ από δύο ή περισσότερες ομάδες στην ίδια πρόκληση.

Αποβολή από τη Διοργάνωση

Ο Προπονητής αναλαμβάνει την ευθύνη για την εγγραφή των ομάδων του στο σύστημα της διοργάνωσης και την καταχώρηση ορθών στοιχείων των μελών των ομάδων του.

 • Σε περίπτωση καταχώρησης ψευδών στοιχείων ως προς την τάξη φοίτησης οποιουδήποτε μαθητή της ομάδας, η ομάδα θα μηδενίζεται και θα αποβάλλεται αμέσως από τη διοργάνωση.

 • Το ίδιο θα ισχύει σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος προσκομίσει πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται ψευδώς η τάξη στην οποία ανήκει ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία του.

 • Ως μέρος των καλών πρακτικών που ακολουθεί, η Οργανωτική Επιτροπή θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία των μελών των νικήτριων ομάδων επικοινωνώντας με τις Διευθύνσεις των σχολείων τους. Τυχόν διαπίστωση παραποίησης στοιχείων οποιουδήποτε μέλους θα οδηγήσει στην αυτόματη αποβολή της ομάδας από την αποστολή στο διεθνή διαγωνισμό και στη μεταφορά του βραβείου στην αμέσως επόμενη βαθμολογικά ομάδα.

Σύνοψη Προκλήσεων - Ανά Ηλικιακό Επίπεδο και Κατηγορία

Χορηγοί

Στρατηγικός Συνεργάτης

Χρυσοί Χορηγοί

Ασημένιοι Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί

Υποτροφίες

Βραβεία

Υποστηρικτές

Συνεργάτες

Επικοινωνία