Οργανωτής

Στρατηγικός Συνεργάτης

Χρυσός Χορηγός

Υπό την Αιγίδα

Υπό την Αιγίδα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στις Πλατφόρμες ENGINO & LEGO

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων εκπαιδευτών σε θέματα ρομποτικής και προγραμματισμού στις πλατφόρμες ENGINO ERP PRO και LEGO MINDSTORMS EV3 οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις, επανερχόμαστε με δύο επιπλέον εκπαιδεύσεις ως ακολούθως:

  • ENGINO ERP MINI, Λεμεσός, Τετάρτη 12 Απριλίου, Ξενοδοχείο Elias Beach
  • Advanced LEGO Mindstroms, Λευκωσία 10 Απριλίου, Ξενοδσχείο Classic

Οι εγγραφές για τα δύο σεμινάρια έχουν ολοκληρωθεί και γίνονται μόνο αιτήσεις για εγγραφή στη λίστα αναμονής για μελλοντικά σεμινάρια. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαδευτές μπορούν να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση [email protected] αναφέροντας τ α στοχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο), το σχολείο ή εκπαιδευτικό κέντρο και την πόλη τους.

Χορηγοί

Στρατηγικός Συνεργάτης

Χρυσοί Χορηγοί

Ασημένιοι Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί

Υποτροφίες

Βραβεία

Υποστηρικτές

Συνεργάτες

Επικοινωνία